• تماس با ما

 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل
 
   شماره تماس : 53 - 33231443 - 045
 
نمابردفترمدیریت :    33246772 - 045
 
تلفاکس روابط عمومی: 33230874 – 045
 
نمابردبیرخانه :        33253994 - 045
 
سامانه پیام کوتاه:           20003767   

تلفن گویا :
33232048 - 045

33253996 - 045     

33233488 - 045

پست الکترونیک :
ardebil@farhang.gov.ir
پست الکترونیک روابط عمومی :ravabet_ershad@yahoo.com
 

آدرس : اردبیل -خیابان شهید مطهری – جنب بیمه ایران

 
تماس