تماس با ما

تماس با ما

 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل
 
   شماره تماس : 53 - 33231443 - 045
 
نمابردفترمدیریت :    33246772 - 045
 
تلفاکس روابط عمومی: 33230874 – 045
 
نمابردبیرخانه :        33253994 - 045
 
سامانه پیام کوتاه:           20003767   

تلفن گویا :
33232048 - 045

33253996 - 045     

33233488 - 045

پست الکترونیک :
ardebil@farhang.gov.ir
پست الکترونیک روابط عمومی :ravabet_ershad@yahoo.com
 

آدرس : اردبیل -خیابان شهید مطهری – جنب بیمه ایران

 
تماس  

 

 

 

لیست شماره تلفن های داخلی

تلفنخانه- نگهبانی

پویا عباسی

103-9

لطیف خاکی

117

رامز صمدی

135

دفتر مدیریت

آقای قاسم مظفری

202

معاونت مالی و اداری

آقای سفیدی

225

معاونت فرهنگی

آقای محمدپور

203

معاونت هنری

آقای غریب منوچهری

127

معاونت مطبوعات، کارشناس مطبوعات

آقای توحید بلورساز

128

آقای رئوف موسوی

134

حراست

آقای نادر آزاد دل

223

کارشناس حراست

آقای مهرداد جلیلی کیا

126

دبیرخانه حراست

خانم جعفری

133

روابط عمومی و شورای پژوهش

آقای عدالت عزت پور

207

آقای ولی اله ارجمند

207

  آقای مرتضی بالار

207

کانون تبلیغات، بازرسی مطبوعات، آگهی مطبوعات

آقای بهزاد هژبری

136

آقای فرزاد شفائی مهر

136

آقای قادر طلائی

206

هنری-بازرسی سمعی و بصری- سمعی و بصری

آقای بهرام بابائی

205

آقای اسلام عمران

227

آقای حمید اسکندری

227

آقای کریم عظیمی

226

امور فرهنگی، بیمه هنرمندان

خانم شالچی

209

خانم کاظمی

122

خانم ناصری

209

دبیرخانه

خانم حبیب زاده

130

خانم توسلی

130

خانم پروانه

129

بایگانی

آقای صالح قربانی

131-132

ذیحساب

آقای حسین قلی زاده

210

حسابدار

خانم قربانی

211

خانم حسینی

211

امور مالی

آقای بهرام نصیری

214

آقای توفان

213

آقای خیری

212

آقای اسدی

208

آقای بهمن کیانی

213

امور ارزیابی، معاونت قرآنی، بازرسی مطبوعات، امور چاپ

آقای علی چشمه نور

215

آقای اسد آزاد

216

آقای مهدی طاهری

204

آقای فرهاد خائف

217

مسئول اموراداری

آقای علی اصغری

218

آقای عزیزیان

108

واحد رایانه، امور رفاهی

آقای روزبه رحمانی

219

آقای مهدی زارعی

105

امور نشر

آقای عباد ممی زاده

220

بررسی نوار

آقای اسحق پوراسمعیل

125

بسیج هنرمندان

آقای قهرمانی

123

آقای صاحبی

107

آموزش

آقای ضیغم اسماعیلی

121

آقای محمد فردین

121

امور بانوان- آموزشی-رایانه

خانم جواهری

120

خانم ایرجی

120

خانم قلیزاده

228

امین اموال- امور حقوقی

آقای طاهر نصیری

124

آقای بابانژاد

124

آموزش- سمعی بصری- هنری

خانم نظری

118

خانم پناهی

118

خانم ناصری

118