قوانین ومقرراتمنشور اخلاقی

منشور اخلاقی  ااداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل

- به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد.

- نسبت به همکاران و مراجعان با خوش رویی و متانت رفتار شود.

- راهنمایی و اطلاعات لازم به طور کامل در اختیار مراجعان قرار گیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود.

- فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.

- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض(قومی،جنسی،خویشاوندی،مذهبی و...) صورت گیرد.

- به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگویی و ارائه خدمات به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد.

- اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب به همکاران ارائه گردد.

- انجام وظایف بصورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد.

- از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه و سفارش و اخذ هر گونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد خودداری شود.

- در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از شغل و موقیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف یا وجه نقد،موضوع به مسؤلین ذیربط اطلاع داده شود.

- فعالیت ها بر اساس روش مستند و مشخص انجام شود،نه بر اساس سلیقه کارکنان و مدیران.

- از شایعه سازی،تهمت،غیبت،خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت کارکنان را تضعیف کند،پرهیز شود.

- راز دار بوده و و از افشاء اسناد محرمانه خود داری کند.

- از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.

- از استعمال دخانیات بویژه در محیط کاری پرهیز شود.

- تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم استوار یابند،به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند.

- حسب مورد نظر از وسایل ایمنی استفاده شود.

- از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگری شود.

- سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود.

- از اختیارات و قدرت سازمانی استفاده صحیح صورت گیرد.

-اهداف سازمان به صورت صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد.

- نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسؤلیت داشته باشد.

- قوانین و مقررات سازمانی بطور دقیق رعایت شود.

- از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند،خودداری شود.

​کمیته طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل