• اهداف بنیادی و رسالت ها

http://ardebil.farhang.gov.ir/fa/homeبر پایی همایشهای بزرگداشت مفاخر علمی، ادبی ، فرهنگی و هنری استان در جهت تقویت فرهنگ عمومی ، برگزاری همایشهای بررسی نقش مطبوعات در توسعه جامعه و تجلیل از پیشکسوتان و اصحاب قلم در مطبوعات ، برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری در زمینه های موسیقی ، هنرهای تجسمی ، سینما ونمایش جهت معرفی و نمایش توانمندیهای هنری و تجلیل از هنرمندان برتر استان ، انجام پروژه های تحقیقی و پژوهشی در زمینه ها ی مختلف در جهت تقویت روح تحقیق و پژوهش در جامعه و بررسی و ارا یه راهکارها ی عملی مناسب برا ی حل مسائل و معضلات مختلف اجتماعی استان ، تلاش در جهت افزایش تعداد کتابخانه های عمومی استان و برگزاری نمایشگاههای کتاب بمنظور گسترش فرهنگ کتابخوانی و تعالی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در استان ، تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی نشریات محلی بمنظور نهادینه کردن نقش مطبوعات در توسعه و نیز افزایش واحدهای چاپخانه ای و مراکز انتشاراتی بمنظور جلب مشارکت مردمی و به ویژه بهره مندی از حضور ارزشمند هنرمندان اصحاب مطبوعات ونویسندگان ، تولید فیلم ، موسیقی و نمایش بمنظور حمایت از هنرمندان و نمایش توانمندیهای استان ، برگزاری محافل مختلف قرآنی ، فرهنگی ، هنری ادبی ، جشنهای شادی و مراسم سوگواری بمناسبت بزرگداشت ایام و فعالیتهای اسلامی و انقلابی و برگزاری نمایشگاههای آثار فرهنگی و هنری هنرمندان ا ز مهمترین اهداف و رسالتهای اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل در جهت رشد و شکوفایی فرهنگ و هنر در استان اردبیل است .