راهنمای دریافت مجوز برنامه های نمایشی

     

( نمایش تئاتر صحنه بردارى، نمایش حرکات موزون و نمایش )

مدارک لازم:

درخواست کتبى نویسنده یا ارایه کننده اثر ( تهیه کننده و یا کارگردان )

تحویل سه نسخه از متن نمایش به شوراى نظارت صدور پروانه نمایش استان

تکمیل فرم مربوطه توسط ارایه کننده اثر

ارایه مجوز کتبى از نویسنده یا مترجم اثر ( در صورتى که متن دارای مترجم ویانویسنده غیر از کارگردان باشد .)

تبصره 1: در صورت عدم دسترسى به نویسنده و یا مترجم، از کارگردان مبنى بر اینکه در صورت شکایت نویسنده و یا وراث ، همه حق و حقوق اثر را پرداخت نماید ، تعهدنامه کتبی اخذ می گردد.

تبصره 2: پس از بازخوائى متن ارایه شده توسط سه نفر از اعضاى شوراى نظارت و صدور پروانه نمایش استان (حداکثر سه هفته ) نتیجه بازخوانی بصورت کتبی به ارایه کننده اثراعلام می گردد.

پس از تمرین و نیز اعلام آمادگى گروه اجرایى براى بازبینى، سه نفر از کارشناسان شوراى نظارت و صدور پروانه نمایش استان، اثر نمایشی را مورد

  ارزیابى قرار داده و فرم مربوط به بازبینى را تکمیل و نتیجه را نیز در آن قید می ‏نمایند. در صورت تصویب مراتب بصورت کتبى به گروه ارایه کننده اثر اعلام می‏شود .

تذکر: بر اساس مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، اجراى هر گونه برنامه نمایشی شامل نمایشهاى خیابانى و صحنه‏اى، نمایشهاى مذهبى و نیز جنگها بدون اجازه نامه رسمى شوراى نظارت و صدور پروانه نمایش استان ممنوع است .

تبصره 3: اجراى نمایش در مدارس، دانشگاهها و کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان و صدا و سیما از این قاعده مستثنى است .

هر گونه تبلیغ نمایش قبل از صدور مجوز و بدون هماهنگى امور نمایش استان ممنوع است .

تعداد اجراها و ایام اجراى نمایش و نیز نوع اجرا ( دعوتى، خصوصى ، عمومى فروش بلیط و... ) و همچنین تعیین نرخ بلیط با شوراى نظارت و صدور پروانه نمایش استان خواهد بود .

اجراى جنگها بمناسبت هاى مختلف و در طول سال منوط به اخذ مجوز رسمى از شورا است .

  محل های مراجعه :

امور نمایشى و روابط عمومى - اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی