صدور گواهی هنری برای هنرمندان

    ( سینما ، تئاتر ، موسیقى ، خوشنویسى و هنرهاى تجسمى )

 

مدارک لازم:

درخواست کتبى توسط هنرمند متقاضى

تحویل مدارک هنرى، تحصیلى و سوابق تجربى و مدارک اجرایى و نمایشگاهى

تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه عمومى

تصویر بریده جراید در صورتى که موجود باشد 

ارایه آلبوم عکس از نمونه آثار هنرى

ارایه نمونه اثر براى هنرمندان سینما

ارایه بروشور و آفیش و پوستر برنامه‏ هاى اجرایى

ارایه تصویر تشویق نامه‏ ها، تقدیرنامه ‏ها و ...

ارایه نوار کاست و CD     براى هنرمندان موسیقى

  محلهاى مراجعه :

•  واحدهاى امور نمایش و امور سینمایى مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان اردبیل

نام و نام خانوادگى متصدیان مربوطه:

مجید و احدیزاده ( امورنمایش ) و حمید اسکندرى ( امور سینمایى )

تلفنهاى تماس:53 و 2231443 داخلیهاى 220 و 225

2- مجتمع فرهنگی وهنری فدک – انجمنهای موسیقی ، هنرهای تجسمی و خوشنویسی