تسهیلات هنری

    

( وام تبصره 3 هنرمندان )

مدارک لازم:

درخواست کتبى

ارایه تصویر از تمام صفحات شناسنامه

ارایه تصاویر مدارک تحصیلى و هنرى

ارایه مدارک مربوط به سوابق اجرایى ( پوستر، آفیش، کاتالوگ، کتاب یو ل تن، فیلم و نوار و ....)

ارایه تصاویر مربوط به بریده جراید، تشویق نامه ‏ها و تقدیرنامه‏ ها و...

تهیه و تدوین طرح توجیهى از لحاظ اقتصادى ، مالى ، فرهنگى و هنرى

محل مراجعه:

واحد چاپ و نشر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان اردبیل