• کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

کانون فرهنگى و هنرى مسجد محلى است براى ظهور و بروز استعدادها،ایجاد وحدت و همدلى بین نوجوانان و جوانان، آموزش علوم قرآنى و رشته‏هاى مختلف فرهنگى و هنرى و نیز اجراى برنامه‏هاى متناسب با ایام الله و مناسبتهای انقلابى و اسلامى که ز یر نظر دبیرخانه هیئت نظارت بر کانونهاى فرهنگى و هنرى مساجد استان فعالیت مى‏نماید .

شرایط متقاضیان :

برخوردارى منطقه مورد نظر براى ایجاد کانون ا ز نظر سهمیه تعیین شده

احراز حداقل درجه برابر ضوابط ابلاغ شده از ستاد عالى

پذیرش، تکمیل و تائید اساسنامه کانون، برابر مصوبه 82/7/1 شوراى فرهنگ عمومى

مدارک لازم :

ارزشیابى وضعیت مجدد و تکمیل شناسنامه مربوطه از نظر میزان ظرفیت و توان بالقوه مسجد در تأسیس کانون و درجه بندى آن از سوى دبیرخانه استان

تکمیل برگ مشخصات هیئت امناى مسجد

داشتن مدرک تحصیلى دیپلم یا معادل حوزوی

تقاضانامه ( با امضاء امام جماعت و رئیس هیئت امنا)

تابعیت جمهورى اسلامى ایران

تکمیل صورتجلسه ساماندهى

عدم سوء شهرت براى هیئت مؤسس

عدم اعتیاد برى هیئت مؤسس

درخواست عضویت و صدور دفترچه خدمات فرهنگی

محل مراجعه:

دبیرخانه ستاد نظارت بر کانونهاى فرهنگى و هنرى مساجد

نشانى: اردبیل - خیابان سیمترى - روبروى بیمارستان آرتا - جنب کلانترى تلفن تماس 2242300