کانون آگهی و تبلیغاتی

     کانون تبلیغاتی : نهادها و مراکزی که کارشان تنظیم ، تهیه ، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و رساندن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات است .

 شرایط متقاضی و مدیر مسئول

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دا یم

عدم سوء پیشینه اخلاقی و سابقه محکومیت کیفر ی

نداشتن حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر

داشتن مدرک کارشناسی در رشته مرتبط و یا دارا بودن دیپلم و 5 سال سابقه مفید در امور تبلیغات

عدم اشتغال در وزارت خانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و شهرداریها

مدارک لازم

در خواست با امضای صاحب امتیاز و معرفی مدیر مسئول( در صورتیکه صاحب امتیاز و مدیر مسئول دو نفر باشند ، امضای هر دو لازم است . )

چهار قطعه عکس 4*3 ( مدیر مسئول و صاحب امتیاز )

تصویر مدرک تحصیلی و ارایه اصل آن ( مدیر مسئول و صاحب امتیاز )

تصویر صفحات کامل شناسنامه و ارا یه اصل آن ( مدیر مسئول و صاحب امتیاز )

تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و ارا یه اصل آن (صاحب امتیاز و مدیر مسئول )

گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری (صاحب امتیاز و مدیر مسئول)

ا را یه گواهی اماکن نیروی انتظامی

محل مراجعه

واحد چاپ و نشر – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل

تلفن تماس: 2231453 – 2231443- داخلی 228