کتابهای چاپ شده 93 (اعلام وصول)

 

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

ناشر

تیراژ

تارخ اعلام وصول

نوبت چاپ

ترجمه

 

مؤلف زن

موضوع کتاب

1

گزیده اشعار سید مسعود اسبقی نمین

یحیی عسگری

شیخ صفی الدین

1000

21/1

اول

-

-

شعر

2

غم کاروانی

بهزاد جماعتی

ساوالان ایگیدلری

1000

3/2/93

اول

-

-

شعر

3

هفتادو دو بیت شعر زیبا

شهاب الدین وطندوست

ساوالان ایگیدلری

1000

3/2/93

اول

-

-

شعر

4

شاید مثل محمد

قادر نجفی

آذرنوین

1010

3/2/93

اول

-

-

داستان

5

موج خسته

محمد فرهمند

مکارمی

1000

13/2/93

اول

-

-

شعر

6

اولچو

سعداله دنیوی

یایلیق

1000

18/3/93

اول

-

-

شعر

7

سفر سپید

سعداله دنیوی

یایلیق

1000

18/3/93

اول

-

-

داستان

8

تا اروند

لیلا نظری

ساوالان ایگیدلری

1000

3/3/93

اول

-

لیلا نظری

داستان

9

پای بلنددرخارزار

کریم فیضی

ساوالان ایگیدلری

1000

3/3/93

اول

-

-

داستان

10

داوریم

سید سعید اطهر نیاری

ساوالان ایگیدلری

1000

3/3/93

اول

-

-

داستان

11

کتاب جامع احیای قلبی ریوی مغزی در فوریتهای پزشکی

یوسف فریدی/علی لطیفی/کاظم مقدمی اصل

یاوریان

1000

 

اول

-

-

پزشکی                                                                                            

12

افلاطون گرایی وارونه

ملکه شاهی زاده

ساوالان ایگیدلری

1000

18/2/93

اول

-

ملکه شاهی زاده

هویت/فلسفه

13

خاللی و آللی

رامین جهانگیرزاده

یایلیق

3000

16/2/93

اول

-

-

شعرکودک

14

دورد فصیل

رامین جهانگیرزاده

یایلیق

3000

17/2/93

اول

-

-

شعرکودک

15

احیا قلبی ریوی مغزی پیشرفته

فرهاد غیبی/محمد جعفرزاده

محقق اردبیلی

2000

21/3/93

اول

-

-

علوم عملی -پزشکی

16

سند راهبردی چغندر قند

داودحسن پناه/فرشید مطلوبی/علیرضا خواجوی

محقق اردبیلی

1000

21/3/93

اول

-

-

علوم عملی-کشاورزی

17

ترکی در پرواز

ابوذر علیزاده

محقق اردبیلی

1000

21/3/93

اول

-

-

زبان-زبانشناسی

18

مزامیر باران

کاظم نظری بقا

محقق اردبیلی

1000

21/3/93

اول

-

-

ادبیات-شعر

19

اردک چگونه رشد میکند

ابوذر علیزاده-سولماز انامی

محقق اردبیلی

2000

21/3/93

اول

-

سولماز انامی

علوم خالص-جانورشناسی (کودک)

20

اسب چگونه رشد میکند

ابوذر علیزاده-سولماز انامی

محقق اردبیلی

2000

21/3/93

اول

-

سولماز انامی

علوم خالص-جانورشناسی (کودک)

21

بحرالحقایق و کنزالدقایق

یوسف محسن اردبیلی

محقق اردبیلی

1000

21/3/93

اول

-

-

دینی و مذهبی

22

آزمونهای روانی کاربردی

محمد نریمانی

محقق اردبیلی

1000

21/3/93

اول

-

-

روانشناسی

23

راهبردهای تدریس

منصور ذبیحی

محقق اردبیلی

1000

21/3/93

اول

-

-

آموزشی

24

راهنمایی و مشاوره در دوره متوسطه

آموزش و پرورش

محقق اردبیلی

3000

21/3/93

اول

-

-

روانشناسی

25

بازرسی و نظارت در اسلام و ایران

پرویز عطایی

محقق اردبیلی

1000

21/3/93

اول

-

-

دینی و مذهبی

26

رفتارهای پرخطر

مسلم عباسی

محقق اردبیلی

1000

21/3/93

اول

-

-

روانشناسی

27

زمین شناسی و علوم زمین

یوسف غضنفری

محقق اردبیلی

1000

21/3/93

اول

-

-

علوم خالص زمین شناسی

28

ماخذشناسی عشایرایران

واحدآقایی

محقق اردبیلی

2000

21/3/93

اول

-

-

تاریخ عشایر

29

نماز و انفاق در قران

مسعودحلالزاده

نیک آموز

1000

28/3/93

اول

-

-

دینی و مذهبی

30

دلنوشته ها

ندا فتحی

نیک آموز

1000

28/3/93

اول

-

-

شعر

31

در حصاردلتنگی

نسرین شیردل

نیک آموز

1000

28/3/93

اول

-

-

شعر

32

قارلی کولک

مجید صمیدی پرچین

نیک آموز

1000

28/3/93

اول

-

-

شعر

33

لذت شیرینی پزی

اعظم محب الهی

نیک آموز

2000

28/3/93

اول

-

اعظم محب الهی

هنری

34

روانشناسی یادگیری

علی شاکر

نیک آموز

1000

28/3/93

اول

-

-

روانشناسی

35

قصه گویی و نمایش خلاق

شهداد عبداللهی

مکارمی

1000

1/4/93

اول

-

-

ادبیات-نمایش

36

رایحه درمانی در روانشناسی

آرزو شیخاوندی/مهری حیدری

نگین سبلان

2000

9/4/93

اول

-

آرزو شیخاوندی/مهری حیدری

پزشکی

37

طنز در اردبیل

محمدباقرسپهری

نگین سبلان

1000

9/4/93

اول

-

-

ادبیات کلاسیک

38

آرایه در یک نگاه

علیرضاصادقپور

پارلاق یازی

2000

9/4/93

اول

-

-

ادبیات آموزشی

39

زندگی شاید

محمدجبارزاده

پارلاق یازی

2000

9/4/93

اول

-

-

شعر

40

مقدمه ای برخانواده سالم و متعالی...

آرزو شیخاوندی/مهری حیدری

نگین سبلان

2000

9/4/93

اول

-

-

خانواده

41

شرح و تحلیل ساختار معنایی...

عسگر صلاحی

پارلاق یازی

2000

9/4/93

اول

-

-

شعر

42

هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر

گروه نویسندگان

نگین سبلان

2000

9/4/93

اول

-

-

روانشناسی

43

حقوق کار

بهزاد قربانی

نگین سبلان

2000

9/4/93

اول

-

-

قانون کار

44

فرهنگ دو سویه...

حافظعلی دلجو/محمدجبارزاده

نگین سبلان

2000

9/4/93

اول

-

-

ژنتیک دامی