درباره اداره کل

معرفی

اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل همزمان با استان شدن اردبیل در سال 1372 ، فعالیت های رسمی خود را در جهت حفظ  و صیانت از ارزش های قرآنی و اسلامی ، رشد فضایل اخلاقی ، تکریم و بزرگداشت مفاخر و چهره های فرهنگی ، هنری و ادبی ،توسعه و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی ، توسعه کمی و کیفی مراکز فرهنگی و هنری ، توسعه کمی و کیفی برنامه های فرهنگی و هنری ، بزرگداشت مناسبت ها و اعیاد اسلامی و انقلابی و.....آغاز کرده است . این اداره کل شامل ادارات فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان های خلخال ، نمین ، نیر ، بیله سوار ، کوثر ، گرمی ، مشگین شهر ، پارس آباد و نمایندگی شهرستان سرعین می باشد.http://ardebil.farhang.gov.ir/fa/home