معاونت توسعه مدیریت و منابع


داریوش سفیدی  

داریوش سفیدی

تحصیلات:

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه پیام نور، مشاور رسانه و ارتباطات اجتماعی و صاحب امتیاز نشریه «سروش سبلان».

سوابق کاری:

سرپرست اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی استان اردبیل 92 الی 93

مسئول روابط عمومی اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی استان اردبیل 87 الی 89

رئیس ادارۀ کتابخانه های عمومی و دبیر کمیته مطالعه مفید شهرستان سرعین 89 الی 94

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان سرعین 89 الی 96

 دبیر شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان شرعین 89 الی 94

رئیس  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرعین 89 الی 96

دبیر سمپوزیوم روابط عمومی استان اردبیل 95

سوابق پژوهشی:

گردآوری کتاب چشمه های ادب.

گردآوری کتاب اندیشه های ناب.

مقالۀ پژوهشی پست مدرینته.

مقاله پژوهشی نقش سرمایه انسانی در توسعه شهری.

مقاله پژوهشی نقش روابط عمومی در توسعه فرهنگی جوامع.

مقاله پژوهشی نقش کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی جوامع.

مقاله علمی و پژوهشی بررسی  میزان تاثیربرنامه های تلویزیون برسرانه کتابخوانی.