دفاتر پیشخوان دولتخدمات قابل ارائه توسط دفاتر پیشخوان
 • فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی
 • مرکز بازیهای رایانه ای و گیم نت
 • دفاتر و شرکتهای تولید فیلم و مراکز فنی سینما
 • فعالیت های کانونهای آگهی و تبلیغاتی
 • مؤسسات فرهنگی هنری
 • مراکز کار و دانش و آموزشگاه آزاد هنری
 • فروش نشریات در دکه های مطبوعاتی
 • خدمات چاپی
 • انتشارات
 • مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت
 • بیمه فعالان قرآنی