• فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی
  • مرکز بازیهای رایانه ای و گیم نت
  • دفاتر و شرکتهای تولید فیلم و مراکز فنی سینما
  • فعالیت های کانونهای آگهی و تبلیغاتی
  • مؤسسات فرهنگی هنری
  • مراکز کار و دانش و آموزشگاه آزاد هنری
  • فروش نشریات در دکه های مطبوعاتی
  • خدمات چاپی
  • انتشارات
  • مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت
  • بیمه فعالان قرآنی