شفاف سازی اطلاعاتکلیه مجوزهای صادره، خدمات یا هرسندی که واجد اعتبار برای ذینفع درمرجع صلاحیت دارباشد

1- پروانه نشر

2-مجوز چاپ وانتشارکتاب

3- مجوز تأسیس چاپخانه

4- مجوز صادرات و واردات محصولات فرهنگی و هنری

5-  مجوز چاپ محصولات(غیرکتاب)

6- مجوز برگرازی مسابقات  جشنواره ها ونمایشگاه های فرهنگی وهنری

7- پروانه اجرای نمایش

8-مجوز انتشار واجرای آثارموسیقی

9- مجوزتاسیس نگارخانه

10- مجوز ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میادین و اماکن عمومی

11- مجوز تأسیس آموزشگاه هنری

12- مجوز برگزاری دوره های آموزش استانداردهای مهارتی

13-پروانه فیلم سازی

14 پروانه نمایش فیلم

15-پروانه ساخت آثار غیرسینمایی

16-پروانه نمایش آثار غیر سینمایی

17- پروانه بهره برداری سالن نمایش فیلم

18- مجوز مراکز فنی و پشتیبانی سینمایی وسمعی بصری

19- مجوز تأسیس آموزشگاه سینمایی

20- مجوز انتشار رسانه

21- مجوز انتشار نشریه داخلی

22- مجوز انتشارات دولتی

23- پروانه کانون تبلیغاتی

24- مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی

25-  مجوز فعالیت برای رسانه های خارجی

26-پروانه تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

27-پروانه فعالیت فروش نشریات

28-مجوز فعالیت کتابخانه عمومی

29-مجوز تأسیس واحد فرهنگی دیجیتال

30-پروانه تکثیر و انتشار نرم افزار

31-مجوز عرضه برخط آثار دیداری و شنیداری

32-مجوز محتوای پیامکی(انبوه و ارزش افزوده)

33-مجوز تأسیس فرهنگی و هنری مسجد

34-مجوز مؤسسات فرهنگی

35- مجوز فعالیت نشر بازی های رایانه ای(برحامل یا بر بستر شبکه)

36- پروانه انتشار بازی رایانه ای