رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمی


نصیرزاده

محمدجعفر نصیرزاده

متولد 1341 گرمی

تحصیلات

کارشناسی علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

سوابق کاری

کاردان امور تربیتی و امور مناسبتهای آموزش و پرورش

متصدی حراست آموزش و پرورش

مسئول گزینش آموزش و پرورش

مسئول حراست آموزش و پرورش

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمی از سال 1396 تاکنون

 

  

آدرس سایت: germi.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: germi@farhang.gov.ir

تلفن: 04532641333