رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلخال

اشرفی  

خرم اشرفی

متولد 1354 خلخال

تحصیلات

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

سوابق کاری

* دبیر آموزش و پرورش خلخال

* کارشناس طرح و برنامه و آمار و بودجه آموزش و پرورش

* کارشناس امور مالی و عامل ذیحساب آموزش و پرورش

* مدیر هنرستان کار و دانش خلخال

* رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلخال

 

 

آدرس سایت: khalkhal.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: khalkhal@farhang.gov.ir

نشانی:بلوار هفده شهریور

تلفن: 04532424091