رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوثرمعصومی  

 

سعید معصومی

متولد 1351 ، تهران

تحصیلات

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران با مدرک ممتاز 1372

 سوابق کاری

* مسئولیت نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوثر از سال 1385 (15ماه)

* سرپرست اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوثر از سال 1389 (یکسال)

* ریاست اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوثر از سال 1390 تا حال

* دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان کوثر به مدت ده سال

*دبیر ستاد نماز جمعه ی شهرستان کوثر از سال 1394

* مشاور فرهنگی فرماندار کوثر سال 1392

*رئیس کارگروه تخصصی تربیتی - اخلاقی شهرستان کوثر از سال 1392

* نماینده ی روسای ادارات ارشاد استان در کمیسیون تحول اداری اداره ی کل از سال 1390  (جهار سال)

تقدیرها

* کارمند نمونه ی اداره ی کل ارشاد اردبیل سال 1386

* رئیس برتر ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل سال 1390

* مدیر نمونه ی دستگاه های اجرایی شهرستان در حوزه عمران معنوی مساجد سال 1390

*عنوان برتر دستگاه اجرایی شهرستان (طرح اوقات فراغت) سال های 1395 و 1396

سوابق جانبی

عضو شورای انجمن خوشنویسان خلخال

* عضو فعال هیئت موسس دانشگاه پیام نور گیوی1383

* تاسیس انجمن شعر و ادب شهرستان کوثر 1383 و استمرار برگزاری جلسات انجمن مزبور تا حال با یازده جلد کتاب چاپ شده ی شاعران

*برگزاری کلاس های خوشنویسی به صورت مستمر از سال 1370 تاکنون

*برگزاری کلاس های آموزشی تجوید قرآن و محافل قرآنی

آدرس سایت:kosar.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: kosar@farhang.gov.ir

جناب آقای سعید معصومی

تلفن: 04532923225