رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نمین

 


رحمان زمانی  

 

رحمان زمانی

متولد 1353 اردبیل

تحصیلات

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

سوابق کاری :

* مسئول کتابخانه عمومی شماره هشت اردبیل (سلمان آباد )از سال 1375 الی 1376

* مسئول کتابخانه عمومی بخش هیر از سال 1376 الی 1378

* متصدی اموردفتری و بایگانی دبیرخانه اداره کل از سال 1378 الی 1380

* مسئول انفورماتیک اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل از سال 1381 الی 1382

* کارشناس حراست اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان اردبیل از سال 1382 الی 1389

* مدیرحراست اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل از سال 1389 الی 1394

* رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان نمین از سال 1394 ادامه دارد  

سوابق جانبی

* مسئول حراست دانشکده خبر اردبیل از سال 1388 الی 1394

* رابط هسته مرکزی گزینش وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در استان اردبیل از سال 1390 الی 1394

* عضو شورای ارزشیابی و نظارت برنمایش استان اردبیل از سال 89 الی 94

* عضوشورای ساخت و بازبینی فیلم استان اردبیل از سال 92 الی 94

* هیات مدیره خانه مطبوعات استان اردبیل از سال 90 الی 91

* عضو هیات داوران جشنواره های تئاتر استان اردبیل اعم از بازخوان ، بازبین و داور از سال 90 الی93

* جانشین پایگاه دارالارشاد اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل از سال 90 ادامه دارد

* مدیرکانون بسیج هنرمندان شهرستان نمین از سال 1395 ادامه دارد .

تالیف کتاب و یا همکاری در نگارش : 

 

ردیف

عنوان

نام کتاب ،ترجمه ،پژوهش

موضوع

سال چاپ کتاب یا اتمام پروژه

1

تالیف

دنیا و آخرت از دیدگاه مولانا

درخصوص دنیا و آخرت

1396

2

تالیف

نگاه اجمالی بر وضعیت هنرهای رزمی

درخصوص ورزش های رزمی

1387

3

تالیف

پژوهشی در تصوف در ادبیات

درخصوص ادبیات عرفانی

1394

4

تحصیح

گذری بر روستای کولانکوه

معرفی روستا با شجره اهالی

1396

5

تصحیح

رهاورد گیوی و خلخال

معرفی شهرهای مزبور با آداب و رسوم

1394

مقالات :

 1- چاپ خاطره ایی از مرحوم دکتر حسن احمدی گیوی در وی‍‍ژه  نامه فروغ آذربایجان در سال 1391

2- چاپ مقاله ایی تحت عنوان ((دنیاو آخرت از دیدگاه مولوی )) درشماره 14نشریه آذریورد در1394

3-چاپ مقاله ایی تحت عنوان ((مقامات هفت گانه درتصوف ))درشماره 54 نشریه فرهنگ نمین درسال1394

4-چاپ مقاله ایی تحت عنوان ((یادی از زنده یادمرحوم دکترحسن احمدی گیوی))درشماره3354روزنامه هدف واقتصاد28/10/1394

5- فرهنگ تبلیغات در نشریه آذریورد شماره 18 مورخ   28/11/1394

 

آدرس سایت: namin.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: namin@farhang.gov.ir

تلفن: 04532328712