نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سرعین:

آدرس سایت: sarein.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: sarein@farhang.gov.ir

جناب آقای 

تلفن: 04532224515