تماس با ما

تماس با اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل

 

 

   شماره تماس : 53 - 33231443 - 045

 

نمابردفترمدیریت :    33246772 - 045

 

نمابرروابط عمومی: 33230874 – 045

 

نمابردبیرخانه :        33253994 - 045

 

سامانه پیام کوتاه:           20003767   
     

پست الکترونیک : ardebil@farhang.gov.ir

آدرس : خیابان شهید مطهری – جنب بیمه ایران

تماس

 

شماره تلفن